Tilbage til stauder i plantesten

Iberis sempervirens `Little Gemī- Snepude

Iberis sempervirens Little Gem Snepude 1 Iberis sempervirens Little Gem Snepude 2
Den 9. juli 2002 Den 17. maj 2003.
Iberis sempervirens Little Gem Snepude 3
Den 30. april 2004. Den 9. oktober 2005.
Den 13. maj 2006. Den 10. april 2008.
Den 28. april 2008.
Den 18. april 2010. Den 18. april 2010.
Den 2. maj 2010. Den 9. maj 2010.
Den 11. maj 2010. Den 25. maj 2012.

Tilbage til stauder i plantesten