Tilbage til stauder i plantesten

Arabis are. `Rosabella´

Den 15. april 2005. Den 15. april 2005.
Den 9. oktober 2005 Den 29. april 2006.
Den 30. marts 2008. Den 2. april 2008.
Den 18. april 2008. Den 18. april 2008.
Den 18. april 2010. Den 26. april 2010.
Den 26. april 2010. Den 8. april 2012.
 
Den 19. april 2012.  

Nedenunder Arabis are. `Rosabella´ stod der i 2008 en selvsået kalkkarse:

Den 18. april 2008. Den 18. april 2008.
Den 20. april 2009. Den 18. april 2010.
Den 18. april 2010. Den 26. april 2010.

Tilbage til stauder i plantesten