Tilbage

Hosta tardiana `JuneŽ

Hosta tardiana June 1

Den 20. juni 2002.

Den 2. maj 2005.

Den 7. maj 2005.

Den 16. maj 2005.

 Den 31. juli 2005. Den 9. juli 2006.
Den 2. juni 2007. Den 10. juni 2007.
Den 10. juni 2007. Den 3. august 2008.
Den 3. august 2008. Den 8. maj 2009.
Den 7. juni 2009. Den 4. juli 2010.

    

 

Tilbage